algemene voorwaarden

prijzen en tarieven

Prijzen en tarieven variëren van opdracht tot opdracht. Om te weten wat iets kost, stuur je best een mail via het contactformulier voor een offerte op maat. Sowieso mag je uitgaan van een dagtarief rond de 600 euro, dat in beide richtingen aangepast kan worden afhankelijk van je sector en type bedrijf. Bundelkortingen en pakketprijzen zijn bespreekbaar. Ondernemers die werken rond duurzaamheid krijgen korting.

goedkeuring offerte en start project

Om een offerte goed te keuren, volstaat een simpele bevestiging via mail. De startdatum van het project wordt onderling afgesproken. Indien je niet ingaat op deze offerte, dan is het fijn als je dat ook even laat weten. No hard feelings, wel duidelijke verwachtingen.

voorschotten

Voor opdrachten vanaf 500 euro excl. btw vraag ik een voorschot van 20%, dat betaald wordt voor ik aan de slag ga. Het voorschot mag je overschrijven naar IBAN BE28 0689 0713 3620 op naam van Dorien Marinus. In de omschrijving mag je het offertenummer vermelden of een omschrijving van de opdracht.

scope van de opdracht

Extra opdrachten die niet binnen de originele briefing en offerte vallen, groot of klein, worden aangerekend bovenop de offerteprijs aan een vast uurtarief van € 75/uur. Vanaf er meer werk verricht moet worden dan afgesproken in het offertebedrag, geef ik een seintje om te kijken hoe we het project zo vlot mogelijk kunnen afwerken.

feedbackrondes en herwerken

Het aantal feedbackrondes wordt aangegeven in de offerte. Indien extra zaken herwerkt moeten worden na het aangegeven aantal, dan worden deze gepresteerde uren aangerekend bovenop de offerteprijs aan een vast uurtarief van € 75/uur, tenzij anders aangegeven.

annuleren van de opdracht

Beslis je na goedkeuring van de offerte de opdracht toch te annuleren? Hou er rekening mee dat ik tijd reserveer voor jouw opdracht die ik niet altijd kan opvullen met een ander project. Indien je minder dan 30 dagen voor een afgesproken werkmoment de opdracht wenst te schrappen, dan reken ik 15% van het offertebedrag aan.

Ben ik al begonnen aan het project, dan betaal je voor die onderdelen in lijn met de offerte, met een minimumbedrag van 30% van de offerteprijs. Indien bepaalde onderdelen al afgewerkt zijn, dan kan ik een deel van het geleverde werk bezorgen. Maar dat is niet altijd mogelijk, met name voor brainstorms, research, voorbereidend projectmanagement, … Daarom is die optie onder voorbehoud en wordt project per project bekeken wat mogelijk is. Want aan half werk heeft niemand iets.

opnemen in portfolio

Bij het goedkeuren van deze offerte geef je toestemming dat het gepresteerde werk in mijn portfolio mag. Dat betekent dat het samen met het logo van je bedrijf op mijn website komt, met als doel potentiële werkgevers een idee te geven van wat ik doe.

facturen

Facturen worden uitsluitend per mail verzonden in aanzienbare tijd na het aflopen van de opdracht. Meestal is dit aan het eind van de maand dat ik werk verricht heb. Voor doorlopende opdrachten factureer ik ook telkens aan het eind van de maand, tenzij anders afgesproken.

betaaltermijn

De betaaltermijn staat op het factuur aangegeven. Indien de betaaltermijn overschreden is, dan stuur ik een eerste herinneringsmail. Bij een tweede herinneringsmail volgt een eenmalige aanmaningskost van € 150. Als de betaling na 3 dagen nog niet toegekomen is, reken ik een schadebeding van 10% van het volledige factuurbedrag. Hou dus rekening met een betaaltermijn van enkele dagen afhankelijk van bij welke bank je zit. Zo besparen we ons allebei tijd, moeite én centen.

goed voor druk en auteurscorrecties

Eens je jouw officiële goed voor druk-bevestiging of goedkeuring op een creatie geeft (digitaal, telefonisch of persoonlijk) ligt de eindverantwoordelijkheid bij jou. Kijk daarom altijd alles goed na alvorens je de finale go geeft, zowel voor drukwerk als het publiceren van online teksten en designs. Dat geldt ook voor auteurscorrecties: dat zijn aanpassingen door de opdrachtgever na een gemaakte drukproef waarbij de correctie niet het gevolg is van een fout van de ontwerper of copywriter. Toch ergens een foutje ingeslopen? No worries! Laten we samen kijken hoe we het kunnen oplossen.

Uitzonderingen op deze voorwaarden kunnen besproken worden, voor aanvang van de opdracht. Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat gerust iets weten.

algemene info

iendent is de werknaam van de eenmanszaak van Dorien Marinus, met ondernemingsnummer 0678.728.794. Voor vragen of opmerkingen mag je het contactformulier gebruiken, waarna ik je zo snel mogelijk te woord sta.

btw-nummer: BE 0678.728.794